1-Mikroişlemci tabanlı şifre                                                                                                                    1991

2-Elektronik trafo ve Ballast                                                                                                                  1992

3-Enerji Analizörü                                                                                                                                    1995

4-Mikroişlemci tabanlı Diş hekimi koltuk üniteleri kontrol kartları                                                 1997 -..

5-GSM GPRS (General Packet Radio Service )modem tasarımı                                                       1998

6-EBYS ( Energy management information system )  Enerji  Yönetimi Bilgi Sistemi                1998-2002

7-AMR  (Automatic Meter Reading ) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi                                           1998-..

8-RF (Wirelles)  ön ödemeli uzaktan vanası açılıp kapanabilen Su sayacı                                   2008-..

9-RF (Wirelles)  ön ödemeli uzaktan vanası veya rolesi kontrollü Elektrik ve gaz sayacı        2010-..

 

INTERNET-GSM GPRS ve ISM band RF sistemi , temel ihtiyaçlar olan Su,Doğalgaz ve Elektrik ile ilgili Sayaçların uzaktan hızlı güvenilir bir şekilde ve çok daha ucuz bir maliyetle  işletilmesi konusunda önemli bir yapı oluşturmaktır.

 

Bazı konularda örnek vermek gerekirse; saniyede 6-9 adet sayaç okunması,Eş zamanlı endeks alınması ,(bir şehrin aynı zamanda endeks alınması ile gerçek kaçak ve kayıpların tespiti)

Deprem yangın  ve gaz kaçaklarında doğal afet ve tesisat hatalarında sayaç kontrol yaparak oluşan can kayıp vakalarının ve önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

Bu ihtiyaçların satış ve dağıtımından sorumlu işletmelerin yaşadıkları okuma , suistimal ,tahsilat ve kaçak kayıp ile ilgili   sorunların giderilmesi.  Doğal kaynakların korunması, tasarruf ve verimli dağıtım gibi  birçok konularında faydalar sağlanması.

 

Ayrıca çift yönlü veri iletişimi sayesinde sayaçların vanalarının kontrolü ve ön ödemeli sisteme imkan tanıyarak tahsilatların ve bazı gereksiz harcamaların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

 

Özetle Bu kolaylıklar ve faydaların başlıca olanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz .

 

     AMR sistemin faydaları:

•          Sayaç okuma hatalarını giderilmesi, ihtilafların çözümünün kolaylaştırması

•          Sayaç okumayı ve faturalandırmayı hızlandırması ve maddi kayıpların giderilmesi.

•          Sayaç okuma hızının artırılması. Binlerce sayacın birkaç saatte okunması

•          Okuma personelinden tasarruf sağlanması.

•          Okuma ve işletme konusunda personel suistimallerin engellenmesi.

•          Kaçak takip ve usulsüzlüklerin takibini kolaylaştırması

•          Okunan verilerin hem sayaç hem merkezde saklanmasıyla veri güvenliliğinin  sağlanması.

•          Kurumların Cari hesaplarına adaptasyonu.

•          Yetkisiz Müdahaleleri eş zamanlı ihbar ederek kaçak kullanımın önüne geçilmesi.

•          Şebeke kaçaklarının tespiti

•          OBİS kodlama yapısı ile elektrik sayacı gibi Optik port ile sayaç değerlerin okunması

•          Optik port ile sayaç yönetimi ve sayaç vanasının kontrolü

•          RF toplayıcı el terminali ile uzaktan sayaç yönetimi

•          Sayaç ön ödemeli kartsız veya Faturalı uzaktan okuma ve yönetim seçimli çalışma modu sayesinde işletme ve müşteriye  bir çok kolaylıklar sağlanması.

 

 

 

 

 

 


 

 

Metin Kutusu: AMR İLETİŞİM YAPISI
Metin Kutusu: GSM GPRS SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ
 

 

 

 


Metin Kutusu: GÜÇ ANALİZÖRÜ